Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 750  din 8 august   2022

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată domnule/doamnă consilier/consilieră,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 63  din  a august  2022, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară  pentru data  de 12  august  2022, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional  (sala de şedinţe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la audierea raportului  semianual privind executarea  bugetului raional pentru anul 2022

         Raportor: Schirliu Valeria, specialistă principală, Secția finanțe

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul an de studii 2022-2023

          Raportor: Caciuc Lucia, șefa Direcției generale educație

3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022

          Raportor: Schirliu Valeria, specialistă principală, Secția finanțe

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

         Raportor: Schirliu Valeria, specialistă principală, Secția finanțe

5. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

          Raportor: Schirliu Valeria, specialistă principală, Secția finanțe

6. Cu privire la Consiliile administrative ale instituţiilor medico-sanitare publice în care Consiliul raional exercită calitatea de fondator

          Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

7. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/2 din 21 noiembrie 2021

          Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

8. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

           Raportor: Caciuc Lucia, șefa Direcției generale educație

9. Cu privire la transmiterea bunurilor

          Raportor: Caciuc Lucia, șefa Direcției generale educație

10. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească ”Parteneriate pentru fiecare copil”

           Raportor: Cobzac Cleopatra, șefa  Direcției generale asistență socială

11. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

           Raportor: Cobzac Cleopatra, șefa  Direcției generale asistență socială

12. Cu privire la aprobarea  Acordului de cooperare  între Raionul Strășeni, Republica Moldova și Județul Bistrița-Năsăud, România

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

13. Cu privire la aprobarea  Acordului de cooperare  între Raionul Strășeni, Republica Moldova și Județul Buzău, România

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

14. Cu privire la aprobarea  Acordului de cooperare  între Raionul Strășeni, Republica Moldova și Județul Constanța, România

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

15. Cu privire la aprobarea  Acordului de cooperare  între Raionul Strășeni, Republica Moldova și Județul Mureș, România

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

16. Cu privire la aprobarea  Acordului de cooperare  între Raionul Strășeni, Republica Moldova și Județul Neamț, România

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

17. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile

            Raportor. Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu

18. Cu privire la numirea  în funcție publică de conducere prin concurs

            Raportor: Jardan Viorel,  președinte al raionului

19. Cu privire la numirea  în funcție publică de conducere prin concurs

            Raportor: Jardan Viorel,  președinte al raionului

 20. Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ

             Raportor: Caciuc Lucia, șefa Direcției generale educație

 21. Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ

             Raportor: Caciuc Lucia, șefa Direcției generale educație

 

Timpul pentru informații,  întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md   și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

10.08.2022, ora 11.00, bir. 111        Comisia protecție socială, medicină

10.08.2022, ora 13.00, bir. 111        Comisia economie, agricultură, industrie și nfrastructură

10.08.2022, ora 14.00, bir. 111        Comisia menținerea ordinii publice și drept

10.08.2022, ora 15.00, bir. 111        Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

10.08.2022, ora 16.00, bir. 111        Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretara interimară a  Consiliului raional,   Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 802 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1198933   Total ieri: 511   Total azi: 429