Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 

Nr. 170  din  10  martie  2023

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată domnule/doamnă consilier/consilieră

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 15  din  10  martie  2023, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară  pentru data  de 21 martie  2023, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional  (sala de şedinţe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la situația criminogenă în raionul Strășeni

          Raportor: Constantin Mihail, șef al Inspectoratului de poliție Strășeni

2. Cu privire  la executarea  Bugetului raional pentru anul 2022

          Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

3. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2022 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025

          Raportori: Botnaru Sergiu, vicepreședinte al raionului

                           Anghel Vasilisa, vicepreședintă a raionului

4. Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2023, în prima lectură

          Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

5. Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale pentru recensământul populației în anul 2024

          Raportor: Croitor Vladislav, șef al Direcției  statistică Strășeni

6. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 5/14 din 18  iunie 2021

         Raportor: Botnaru Sergiu, vicepreședinte al raionului

7. Cu privire la aprobarea statelor de personal pentru  anul 2023 ale instituţiilor medico-sanitare publice centre de sănătate în care Consiliul raional exercită funcția de fondator

        Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

8. Cu privire  la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2023

          Raportori:  Jardan Viorel, președinte al raionului

                            Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

9. Cu privire la aprobarea Programului de  reparație și întreţinere a drumurilor publice  locale de  interes raional din raionul Strășeni pentru anii  2023-2024

            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al  Secției construcții și transport

10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Bugetul raional

             Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

11.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

              Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

 12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

             Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

 13. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă

             Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

14. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul IV, 2022

             Raportor: Rusu Nina, secretară interimară a Consiliului raional

15.  Cu privire la aprobarea semnării Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească ”Alianța pentru Dolna”

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șefă a Direcției generale asistență socială

16. Cu privire la crearea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situație de risc ”Bunvolenția”

             Raportor: Cobzac Cleopatra, șefă a Direcției generale asistență socială

17. Cu privire la modificarea unor decizii ale  Consiliului raional

           Raportor: Cobzac Cleopatra, șefă a Direcției generale asistență socială

18. Cu privire la Raportul privind rezultatele misiunii de inspecție inopinată asupra respectării legislației privind acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada  rece a  anului de către Direcția generală asistență socială

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șefă a Direcției generale asistență socială

19. Cu privire la crearea Serviciului social Centrul de plasament pentru copiii separaţi de părinți

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șefă a Direcției generale asistență socială

20. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr.1304/OTC- 1375 din 30 noiembrie 2022

           Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

21. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/29 din 18 noiembrie  2022

         Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

22. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de judecată

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

23. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/10 din 16 februarie 2018

           Raportor: Cotelea Carolina, specialistă principală, Serviciul juridic

24. Cu privire la transmiterea în locaţiune, prin licitaţie

            Raportor: Cotelea Carolina, specialistă principală, Serviciul juridic

25. Cu privire la transmiterea  bunurilor

            Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

26. Cu privire la transmiterea unor bunuri

            Raportor: Gobja Veronica, șefă, contabilă-șefă, Serviciul financiar-administrativ,

            Aparatul președintelui raionului

27. Cu privire la transmiterea  costurilor investiționale formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul  mijloacelor Bugetului raional

            Raportor: Gobja Veronica, șefă, contabilă-șefă, Serviciul financiar-administrativ,

            Aparatul președintelui raionului

28. Cu privire la completarea anexei la Decizia Consiliului raional nr. 2/3 din 20 mai 2022

           Raportor: Mereuță Veaceslav, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

29. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni conform situației la 01 ianuarie  2023

             Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu

30. Cu privire la racordarea locuinței la conducta de gaze naturale de presiune înaltă a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement

             Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu

31. Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri

            Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

32. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/42 din 20 mai 2022

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

33. Cu privire la participarea Consiliului raional Strășeni în calitate de acționar la Societatea pe  Acțiuni ”Apă-Canal Strășeni”

           Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

 

Timpul pentru informații,  întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii, materialele aferente și avizele comisiilor consultative la proiecte se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul 

  Transparența  decizională, secțiunile Proiecte de decizii,  Consultări publice ale proiectelor de decizii  și  expediate prin poșta    electronică pe care o dețineți).

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretara interimară a  Consiliului raional, Nina  RUSUPrima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1334565   Total ieri: 782   Total azi: 413