Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 Nr. 624 din 13  septembrie  2021                                                  

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 51  din  13  septembrie  2021, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  pentru data de 24 septembrie 2021, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu  privire la executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2021

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

2.  Cu privire la implementarea Programului raional de control al cancerului pentru   anii   2017-2025

           Raportor: Șoimu Ioana, director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

3. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţământ pentru activitate în noul an de  studii 2021- 2022

    Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație și cultură

4. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2021 privind implementarea  Strategiei de

     dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025

          Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

          Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

6. Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional nr. 1/1 din 5 februarie 2021

          Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și  infrastructura   drumurilor

7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

    Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

8. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021

    Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

     Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

10. Cu  privire la  aprobarea  Componenţei nominale  a Consiliului consultativ al  Direcţiei generale

       educaţie și cultură şi Regulamentului de funcţionare

         Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație și cultură

11. Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri

      Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație și cultură

12. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui   raionului

13. Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale formate în urma achiziţionării de servicii,

       lucrărilor de construcţii, reconstrucţii din contul   mijloacelor bugetului  raional

           Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

14. Cu privire la transmiterea bunurilor

             Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui   raionului

15. Cu privire la privatizarea locuinței

      Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

16. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația

      Obștească „Alianța pentru Dolna”

            Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

17.  Cu privire la realizarea schimbului   de date prin   intermediul Platformei de  Interoperabilitate

       (MConnect)

             Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

18. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune   

            Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

19. Cu privire la transmiterea în comodat a unei încăperi   

            Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

20. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/19 din 18 iunie 2021

            Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

21. Cu privire la casarea bunurilor uzate

      Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație și cultură

22. Cu privire la casarea mijloacelor de transport uzate  

      Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație și cultură

23. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe                                                                                                   

24. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea   Centrului de plasament

       pentru persoane vârstnice și adulte și a Standardelor minime de calitate

       Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

25.  Cu privire la aprobarea Proiectului  ,,Planificarea comunitară de dezvoltare  a serviciilor sociale prin dialog public  2021-2023” în raionul Strășeni

                Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

  26.   Cu privire la racordarea casei de locuit  la conducta  de gaze naturale de presiune  înaltă Strășeni-

          Scoreni

                Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și  infrastructura drumurilor

  27. Cu privire la racordarea locuințelor  la conducta de gaze naturale de presiune înaltă a  Centrului de

        odihnă și agrement pentru copii și tineret  ”Divertis”

              Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și infrastructura drumurilor

28. Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional nr. 3/1 din 2 aprilie 2021

     Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

29. Cu privire la instituirea Concursului  raional ”Pedagogul anului” și aprobarea  Regulamentului

       de organizare și desfășurare

      Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație și cultură

30. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Organizația

       teritorială Strășeni a  Asociației Obștești ”Asociația nevăzătorilor din Moldova”

            Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

  31. Cu privire la oferirea suportului Centrului de Tineret Sireți

           Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

  32. Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Centrul  Stomatologic  raional Strășeni

           Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md   și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

20.09.2021, ora 15.00, sala de ședințe  CR       Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

21.09.2021, ora 13.00, sala de ședințe CR        Comisia protecție socială, medicină

21.09.2021, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia menținerea ordinii publice și drept

22.09.2021, ora 13.00, sala de ședințe CR        Comisia economie, agricultură, industrie și infrastructură

22.09.2021, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional,                                                 Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 1 MB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1011118   Total ieri: 417   Total azi: 283