Prima pagină  »  Audiența
Audiența cetăţenilor

 

PROGRAMUL DE LUCRU AL CONSILIULUI RAIONAL STRĂȘENI

Luni – vineri între orele 08.00 – 17.00, cu pauza de masă între orele 12.00 - 13.00.

Informații de contact:

  • Adresa: municipiul Strășeni, strada Mihai Eminescu, 28
  • Telefon: 0237-2-36-30
  • Adresa electronică: consiliulraional@crstraseni.md

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN AUDIENȚE

1. Cererea de înscriere în audiență poate fi depusă la numărul de telefon: 0237-2-36-30 (anticamera) sau transmisă prin email la adresa: consiliulraional@crstraseni.md.

2. Cererea de audiență trebuie să conțină următoarele informații: datele de identificare complete ale solicitantului, obiectul audienței și un număr de telefon.

3. Obiectul audienței se înscrie în registrul cu privire la audiența cetățenilor.

4. Solicitantul se va prezenta în audiență cu un document de identitate.

5. În cadrul audienţei solicitantului îi poate fi refuzată examinarea unei noi petiţii, dacă anterior a primit un răspuns scris la o petiție cu același obiect.

Audienţele se efectuează după cum urmează:

Mariana DÎMCENCO, preşedintă a raionului – în fiecare zi de luni a lunii curente, orele 14.00-17.00

Natalia SULA, vicepreşedintă a raionului – în fiecare zi de luni a lunii curente, orele 14.00-17.00.

DEPUNEREA PETIȚIILOR

Prin petiție, în sensul Codului administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă:

- electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa consiliulraional@cr.straseni.md;

- prin intermediul oficiilor poștale;

- la sediul Consiliului raional, or. Strășeni, str. M. Eminescu, 28, biroul 305 (etajul 3).

Petiționarul, care nu a primit un răspuns în termenul stabilit de lege, poate verifica statutul petiției, apelând la următorul număr de telefon 0237 2 20 48 (specialistul responsabil), Aparatul președintelui raionului.

CEREREA DE COMUNICARE A INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

În temeiul Legii nr. 148/2023 privind accesul la informațiile de interes public, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite și să obțină informații de interes public în condițiile legii, prin înaintarea unei cereri de comunicare a informațiilor de interes public.

Cererea se înaintează furnizorului și poate fi:

- transmisă în formă electronică la adresa consiliulraional@cr.straseni.md;

- depusă în scris sau expediată prin poștă;

- adresată verbal (direct sau prin telefon).Prima pagină  »  Audiența

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1676977   Total ieri: 1022   Total azi: 287