Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
AVIZ (funcție publică vacantă)
Publicat: 05.12.2014   

A V I Z

Aparatul preşedintelui raionului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.  - durată nedeterminată

 

Funcție vacantă pentru concurs : Specialist superior (în elaborarea devizelor de cheltuieli în construcții, reconstrucții).

 

Scopul general al funcției:

 

Promovează în teritoriu politicile agrare.

 

Sarcinile de bază:

  1. Realizarea măsurărilor ce țin de implementarea programelor anuale pentru desfășurarea lucrărilor publice de interes local, după aprobarea acestora de către Consiliul raional.
  2. Acordarea asistenței metodologice APL de nivel I și elaborarea devizelor pentru construcție, reconstrucție a obiectelor de menire socială și întreținerii lor în limitele raionului.                                  
  3. Monitorizarea, controlul și evaluarea implimentării programelor de dezvoltare a raionului în domeniul construcțiilor.
  4. Asigurarea eficientă a soluționării problemelor din domeniul construcțiilor, efectuarea controlului devizelor de cheltuieli și a lucrărilor finisate.
  5. Monitorizarea procesului investițional, contribuirea la elaborarea programelor investiționale privind atragerea investițiilor locale și străine pe teritoriul raionului.

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

·   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·   posedarea limbii moldovenești şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; re

·   neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·   lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție;

·   neprivarea de dreptul de a ocupa funcîii publice;

Condiţii specifice -

  • studii superioare (licență) în domeniul agriculturii, economiei sau administrației publice;
  • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
  • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

 

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 24 decembrie 2014 pe adresa:

or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 305.

Persoana de contact: Malic Nina tel. 0-237-22056, biroul 305.

 

 

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de   specialist superior în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.

 

 

 

-         Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea  nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;

-          Legea  nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;

-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrative-teritorială a Republicii Moldova;

-          Legea nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

-          Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduit a funcționarului public;

-          Legea nr.16 - XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictual de interese;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie  2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”

-          Legea drumurilor nr. 509–XIII din 22 iunie 1995, cu modificările și completările ulterioare;

-          Legea privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 2 februarie 1996, cu modificările și comletările ulterioare.Alte Funcții vacante

Publicat: 07.05.2021   
Publicat: 29.04.2021   
Publicat: 27.04.2021   
Publicat: 27.04.2021   
Publicat: 22.04.2021   
Publicat: 16.04.2021   
Publicat: 07.04.2021   
Publicat: 02.04.2021   
Publicat: 29.03.2021   
Publicat: 26.03.2021   
Publicat: 11.03.2021   
Publicat: 10.03.2021   
Publicat: 26.02.2021   
Publicat: 24.02.2021   
Publicat: 17.02.2021   
Publicat: 16.02.2021   
Publicat: 11.02.2021   
Publicat: 09.02.2021   
Publicat: 08.02.2021   
Publicat: 26.01.2021   

1 - 20 din 275

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 943465   Total ieri: 412   Total azi: 100