Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Anunț funcție publică vacantă - prelungirea termenului concursului
Publicat: 20.06.2014   

A V I Z

 

           

Aparatul preşedintelui raionului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist superior în cadrul Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului - durată nedeterminată

 

       Funcție vacantă pentru concurs: Specialist superior (în problemele planificării și prognozării producției agricole).

       Scopul  general al funcţiei

Promovează  în teritoriu  politicile agrare.

        Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea, în baza  conjuncturii de piaţă, a factorilor de producţie  agroalimentari.
 2. Monitorizarea stării social-economice a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii şi comercializării producţiei agroalimentare, a factorilor de producţie.
 3. Întocmirea sintezelor lunare, trimestriale şi anuale a rapoartelor , dărilor de samă, notelor informative privind procesul de prelucrare  şi distribuire a producţiei agroalimentare;
 4. Supravegherea respectării normelor juridico-administrative , tehnologice şi ecologice la procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole;
 5. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice agenţilor economici şi administraţiei publice locale de nivelul întîi în domeniul amplasării corecte a culturilor de cîmp şi legume, precum şi la prelucrarea şi înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole;
 6. Monitorizarea şi evaluarea surselor de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor agricoli.

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice -

 • studii superioare (licență) în domeniul agriculturii, economiei sau administrației publice;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

  

 

 

 

 

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

 

a) formularul de participare;

 

b) copia buletinului de identitate;

 

c) copiile diplomelor de studii;

 

d) copia carnetului de muncă;  

 

f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

 

 

 Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 29 iulie 2014 ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

Persoana de contact: Malic Nina tel. 0-237- 2 79 09.

 

 

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de specialist superior în cadrul Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului.

 
 

-      Constituţia Republicii Moldova;

-       Legea Codul   funciar nr. 828 din 25.12.1991

-      Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-      Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-      Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a     Republicii Moldova;

-      Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-      Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-      Legea nr. 16  din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-     Legea nr.1308  din 25 iulie 1997 privind prețul normativ și modul de vînzare- cumpărare a pămîntului;

-    Legea nr. 243 din 08 iunie 2004 privind asigurarea subvențională a riscurilor de producție în agricultură;

-     Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

 Alte Funcții vacante

Publicat: 12.05.2021   
Publicat: 07.05.2021   
Publicat: 29.04.2021   
Publicat: 27.04.2021   
Publicat: 27.04.2021   
Publicat: 22.04.2021   
Publicat: 16.04.2021   
Publicat: 07.04.2021   
Publicat: 02.04.2021   
Publicat: 29.03.2021   
Publicat: 26.03.2021   
Publicat: 11.03.2021   
Publicat: 10.03.2021   
Publicat: 26.02.2021   
Publicat: 24.02.2021   
Publicat: 17.02.2021   
Publicat: 16.02.2021   
Publicat: 11.02.2021   
Publicat: 09.02.2021   
Publicat: 08.02.2021   

1 - 20 din 276

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 944179   Total ieri: 410   Total azi: 404