Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 445  din 10  mai  2022

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

 

În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 36  din  10 mai  2022, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  pentru data  de 20  mai 2022, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Cu privire la acţiunile de pregătire a instituţiilor de învăţământ pentru activitate  în noul an de

     studii 2022 - 2023

          Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație

2.  Cu privire la activitatea Direcției generale asistență socială privind prestarea  serviciilor de

     îngrijire socială la domiciliu

           Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

3.  Cu privire la activitatea Secției cultură, turism, tineret și sport privind evidența monumentele

     de for public

           Raportor: Mereuță Veaceslav, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

4  Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul civil

    în august 2022 - ianuarie 2023

           Raportor: Tudorica Serghei, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

5. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de răspuns la tuberculoză pentru anii  2022-2025

         Raportor: Șoimu Ioana, director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

6. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al infecției   HIV/SIDA și al

     infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2026

         Raportor: Șoimu Ioana, director al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

         Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea bugetului, Direcția

         finanțe

8. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

          Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea  bugetului, Direcția

          finanțe

9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

          Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea bugetului, Direcția

           finanțe

10.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea bugetului, Direcția

            finanțe

11. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea bugetului, Direcția

            finanțe

12. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea bugetului, Direcția

            finanțe

13. Cu privire la casarea bunurilor uzate

           Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

14. Cu privire la transmiterea bunurilor

           Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

15. Cu privire la casarea bunurilor uzate

           Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/9 din 18 iunie 2021

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

17. Cu privire la instituirea  Burselor Consiliului raional pentru  susținerea elevilor  dotați

            Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație

18. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație

19. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 16 martie 2022

            Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație

20. Cu privire la coordonarea  devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor  medico-sanitare

       publice 

            Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

21. Cu privire la transmiterea în comodat a unei încăperi

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

22. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/2 din 21 noiembrie 2019 

         Raportor: Rusu Nina, secretar interimar al Consiliului raional

23. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul I, 2022

            Raportor: Rusu Nina, secretar interimar al Consiliului raional

24. Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanţă a

      activităţii instituţiilor medico-sanitare publice

           Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

25. Cu privire la defrișarea arborilor

            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al  Secției construcții, urbanism și  infrastructura  drumurilor

26. Cu privire la casare bunurilor uzate

            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al  Secției construcții, urbanism și  infrastructura   drumurilor

27. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/38 din 16 martie  2022

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

28.  Cu privire la modificarea anexei nr. 5 la Decizia Consiliului raional nr. 1/38 din

       16 martie 2022

            Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație

29. Cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Decizia Consiliului raional nr. 8/13 din    17 decembrie

      2021

           Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea bugetului, Direcția

           finanțe

30. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului  președintelui

      raionului

           Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

31. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale

      asistență socială

           Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

32 . Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției

       finanțe

            Raportor: Schirliu Valeria, șef al  Serviciului elaborarea și administrarea

            bugetului,  Direcția finanțe

33. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Secției cultură, turism,

      tineret și sport

           Raportor: Mereuță Veaceslav, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

34. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale

      educație

            Raportor: Caciuc Lucia, șef al Direcției generale educație

35. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului   juridic

           Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

36. Cu privire la promovarea în funcție publică de conducere

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

37. Cu privire la instituirea Comisiei privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere

           Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

38. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/32 din 24 septembrie 2021

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

39. Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

40. Cu privire  la luarea în evidență contabilă  a construcției finalizate - bun  proprietate publică a

       raionului,  imobilul Complexul sportiv,  amplasat în s. Pănășești

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

41.  Cu privire la transmiterea bunurilor

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

42. Cu privire la aprobarea  Acordului de cooperare  între Raionul Strășeni, Republica Moldova și

      Județul Sibiu, România

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

43. Cu privire la desemnarea  reprezentanților Consiliului raional în instanţa de judecată 

            Raportor: Jardan Viorel, președinte al raionului

 

Timpul pentru informații,  întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md   și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

16.05.2022, ora 11.00, sala de ședințe CR        Comisia protecție socială, medicină

16.05.2022, ora 13.00, sala de ședințe CR        Comisia menținerea ordinii publice și drept

16.05.2022, ora 15.00, sala de ședințe  CR       Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

17.05.2022, ora 13.00, sala de ședințe CR        Comisia economie, agricultură, industrie și

                                                                              infrastructură

17.05.2022, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional,                                                 Nina  RUSU

 Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1179138   Total ieri: 472   Total azi: 296