Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată domnule/doamnă consilier/consilieră

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 43  din 17 mai 2024, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară pentru data  de 28 mai 2024, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional  (sala de şedinţe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățământ pentru anul școlar 2024-2025
  Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație
 2. Cu privire la trecerea Școlii sportive pentru elevi Strășeni la autonomie financiară

Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 2. Cu privire la transmiterea  costurilor investiționale formate în urma achiziționării  de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul  mijloacelor Bugetului raional
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea Fondului de rezervă a Consiliului raional Strășeni și utilizarea mijloacelor acestuia
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 4. Cu privire la casarea bunurilor uzate                                                                                                                            
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 5. Cu privire la casarea bunurilor  uzate                                                                                                                           
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 6. Cu privire la casarea bunurilor  uzate                                                                                                                           
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 7. Cu privire la coordonarea  devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor medicale, în care Consiliul raional exercită funcția de fondator
   Raportor: Dîmcenco Mariana, președintă a raionului
 8. Cu privire la garantarea siguranței copiilor pe terenurile sportive
  Raportor: Sula Natalia, vicepreședintă a raionului
 9. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind asigurarea egalității de gen în cadrul Consiliului raional Strășeni                                                                                                                                                                Raportor: Sula Natalia, vicepreședintă a raionului                                                                 
 10. Cu privire la transmiterea masei lemnoase
  Raportor: Ionașcu Dina, șefă a Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu                     
 11. Cu privire la transmiterea masei lemnoase
  Raportor: Ionașcu Dina, șefă a Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu                  
 12. Cu privire la vânzarea masei lemnoase, prin licitaţie 
  Raportor: Ionașcu Dina, șefă a Serviciului agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu 
 13. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții și transport
 14. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții și transport
 15. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții și transport
 16. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții și transport
 17. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții și transport
 18. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții și transport
 19. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească ,,Baschet Club Strășeni”
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 20. Cu privire la aderarea Consiliului raional Strășeni la Asociația Obștească „Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova”
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 21. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Institutul de Administrație Publică
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional pentru anul 2024
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 23. Cu privire la aprobarea structurii, organigramei şi efectivului-limită ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, altor subdiviziuni din subordinea  Consiliului raional Străşeni
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic                                                                                                             
 24. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu” 
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic                                                                                                             
 25. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/32 din 24 septembrie 2021
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 26. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 18/12.2 din 15 martie 2005
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 27. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/19 din 23 decembrie 2023
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 28. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/22 din 29 martie 2024
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 29. Cu privire la transmiterea unor spații în comodat
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 30. Cu privire la prelungirea contractului de comodat
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic    
 31. Cu privire la activitatea Casei Raionale de Cultură Strășeni pentru anul 2023
  Raportor: Bîrsan Maxim, director al Casei Raionale de Cultură Strășeni
 32. Cu privire la activitatea Bibliotecii Publice Raionale ,,Mihail Sadoveanu”  pentru anul 2023
  Raportor: Pădure Nadejda, directoare a Bibliotecii Publice Raionale ,,Mihail Sadoveanu” 
 33. Cu privire la activitatea I.P. Centrul Raional de Odihnă și Agrement pentru anul 2023
  Raportor: Cușnir Vitalie, director al Centrului Raional de Odihnă și Agrement
 34. Cu privire la activitatea I.P. Complexul Sportiv Raional Strășeni pentru anul 2023
  Raportor: Barbos Dragoș, director al Complexului Sportiv Raional Strășeni
 35. Cu privire la activitatea Școlii sportive pentru elevi Strășeni pentru anul 2023
  Raportor: Macari Nicolae, director al Școlii sportive pentru elevi Strășeni
 36. Cu privire la demisie și achitarea îndemnizației unice
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic
 37. Cu privire anunțarea concursului  pentru ocuparea funcției publice de conducere  vacantă  
  Raportor: Filip Ana, specialistă principală în Serviciul juridic

Timpul pentru informații,  întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul

   Transparența   decizională, secțiunea  Proiecte de decizii   și  expediate prin poșta  electronică pe care o

   dețineți).

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

22.05.2024, ora 13.30, bir. 111        Comisia economie, buget și finanțe

22.05.2024, ora 15.00, bir. 111        Comisia agricultură, mediu, cadastru și patrimoniu

22.05.2024, ora 16:00, bir. 111        Comisia construcții, infrastructură, investiții

23.05.2024, ora 14:30, bir. 111        Comisia ordine publică și drept

23.05.2024, ora 16.00, bir. 111        Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport și sănătate  

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretară a  Consiliului raional,                                                   Cătălina ISPAS

 Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1677052   Total ieri: 1022   Total azi: 362