Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 Nr.  563  din 23 octombrie  2020                                                      

                                                                                                       Dlui(dnei)______________________ 

Î N Ș T I I N Ț A R E

     

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

                                                  

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 78  din  23 octombrie  2020, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  pentru data de 30  octombrie  2020, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020

Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

2. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

       6. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

          Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

7. Cu privire la scutirea de plata chiriei

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

8. Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri

    Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției învățământ

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md  și   

  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

26.10.2020, ora 14.00, sala de ședințe  CR       Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport    

26.10.2020, ora 16.00, sala de ședințe CR        Comisia menținerea ordinii publice și drept

28.10.2020, ora 14.00, sala de ședințe CR        Comisia economie, agricultură, industrie și

                                                                              infrastructură   

28.10.2020, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia protecție socială, medicină

28.10.2020, ora 16.00, sala de ședințe CR        Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional,                                            Nina  RUSU

 

 

 

Documente ataşate
pdf, 386 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 876134   Total ieri: 512   Total azi: 267