Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 Nr. 350   din 05  august  2019                                                                                                                                            

                                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

                                                            

Stimate domnule/doamnă consilier,

                                                           

      În conformitate cu prevederile art. 45 și art. 53 din Legea nr. 436/2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 153  din 05 august  2019, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 16  august  2019, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Cu privire la calitatea prestării serviciilor medicale populației raionului,  acțiunile   de îmbunătățire a dotării și activității instituțiilor medicale din subordinea Consiliului raional

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

 1. Cu  privire la executarea bugetului raional pe  primul semestru, 2019

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

 1. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2019-2020

      Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

 1. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în   trimestrul II, 2019 

      Raportor:  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

5.  Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în

     perioada  octombrie  2019 - ianuarie 2020  și a rezerviștilor în caz de   mobilizare

           Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 9/5 din 24 decembrie 2015

       Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/34 din 25 noiembrie 2016

           Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/3 din 22 martie 2019

                Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

 1. Cu privire la casarea unor mijloace fixe

               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

 1.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional

 Strășeni și Asociația Obștească pentru Educație ”Neoumanist”

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 1.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional

      Strășeni și Asociația Obștească Clubul Sportiv ”TROHIN TEAM”

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 1.  Cu privire la prelungirea contractului de locațiune

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 1.  Cu privire la modificarea unor decizii ale  Consiliului raional

                Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

 1.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

                Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

 1.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

 1.  Cu privire la modificarea Bugetului raional

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

 1.  Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe    

 1.  Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul

      raional

                Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui

                 raionului

 1.  Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului

 Județean Vaslui, România, pentru susținerea proiectului ”Reconstrucția

 capitală a acoperișului la blocul 3C (chirurgie) și reparația capitală a secției  de internare la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni” și

 garantarea contribuției de către Consiliul raional Strășeni

                 Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului Strășeni

20. Cu privire la casarea bunurilor uzate

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe    

21. Cu privire la transmiterea  bunurilor în comodat  pentru cabinetul

      individual al  medicului de familie

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

 

  12.08.2019, ora 13.00, bir. 111   Comisia menținerea ordinii publice și drept;

 

12.08.2019, ora 14.00, bir. 111

Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;

 

12.08.2019, ora 15.00, bir. 111

Comisia  medicină și protecție socială;

   

 

 

13.08.2019, ora 14.00, bir. 111

Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții;

13.08.2019, ora 15.00, bir. 111

Comisia   economico - financiară.

 

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 800 KB
pdf, 846 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 627755   Total ieri: 433   Total azi: 20