Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 Nr. 140  din 09 martie  2020                                                      

                                                                                                        Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

     

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

                                                  

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 27  din  06  martie 2020, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  pentru data de  20 martie  2020, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pe anul 2019 privind implementarea Strategiei  de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii  2016-2020

          Raportori: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

                           Certan Iulia, șef al Direcției învățămînt

                           Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

                           Schirliu Vera,  șef al Secției cultură, turism, tineret și sport 

2.  Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2019 

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3.  Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada  estivală  2020

          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

4. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen  redus în aprilie-iulie 2020

         Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

5. Cu privire la instituirea Comisiei mixte de rechiziții

         Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

6.  Cu privire la privatizarea locuinţei

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

7.  Cu privire la privatizarea locuinţei

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

8. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

  10. Cu privire la instituirea și funcționarea Serviciului social ”Pachet alimentar”  persoanelor/familiilor defavorizate

          Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

11. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 mai 2013

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

12.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

13. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

15. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

16. Cu privire la  transmiterea costurilor investiționale formate în urma  achiziționării de servicii, lucrărilor de construcții, reconstrucții din contul  mijloacelor bugetului raional

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

17. Cu privire la transmiterea unui bun

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

18. Cu privire la transmiterea unui bun în comodat

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

19. Cu privire la transmiterea unui bun

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

20. Cu privire la transmiterea unor bunuri

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

21. Cu privire la transmiterea unor bunuri

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

22. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Ceaglei Olga, director interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

23. Cu privire la casarea bunurilor uzate

              Raportor:  Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

24. Cu privire la activitatea Taberei de odihnă pentru copii „Codru” şi a Centrului  de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”

              Raportor:  Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

 25  Cu privire la  instituirea Complexului Sportiv Raional Strășeni, aprobarea Statutului, organigramei  și a statelor de personal  

               Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 26. Cu privire la transmiterea în locațiune, prin licitație

            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 27.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească  ”Organizația veteranilor din raionul Strășeni”

              Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

28. Cu privire la demisie

       Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

29. Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului

             Raportor: Tamaciuc Pavel, președinte al raionului

30. Cu privire la informația despre obiectele în curs de construcție

       Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md  și  expediate prin poșta electronică pe care o dețineți).

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

12.03.2020, ora 15.00, bir. 111                   Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport

 

13.03.2020, ora 15.00, bir. 111                    Comisia  protecție socială, medicină

 

16.03.2020, ora 15.00, bir. 111

Comisia menținerea ordinii publice și drept

 

17.03.2020, ora 13.00, bir. 111

Comisia economie, agricultură, industrie și infrastructură

   

17.03.2020, ora 15.00, bir. 111

Comisia   buget și finanțe.

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional,                                          Nina  RUSU

 

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 800 KB
pdf, 846 KB
pdf, 1003 KB
pdf, 46 KB
pdf, 21 KB
pdf, 996 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 761713   Total ieri: 592   Total azi: 725