Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

                                                                                                                                                

Nr. 185   din 13  mai  2019                                                      

                                                                                       

                                                                                                                Dlui(dnei)______________________ 

                                                           

Stimate/stimată  domnule/doamnă  consilier,

                                                                                                                   

      În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53 din Legea nr. 436/2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 109  din 13 mai  2019, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 24  mai 2019, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

      

     1. Cu privire la  realizarea Programului teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a

         țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021

               Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

    2.  Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate    în noul an de

         studii 2019-2020

               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

     3.  Cu privire la starea cantinelor școlare și prestarea serviciilor de alimentare a   elevilor

             Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

    4.  Cu privire la activitatea Casei Raionale de Cultură

              Raportor: Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

    5.  Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în     trimestrul I, 2019

                  Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

    6.  Cu  privire  la   acordul transmiterii unor bunuri

              Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

      7.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetului raional

                 Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe   

  8. Cu  privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

                 Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe   

    9.  Cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare a subdiviziunilor  Consiliului raional

         Strășeni la situația din 31 decembrie 2018

               Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe 

   10.  Cu privire la casare bunurilor uzate

               Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe 

   11.  Cu privire la casare bunurilor uzate

              Raportor: Stamati Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a  familiei

 12.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/19 din 22 mai 2009

                Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

     13. Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport în comodat

                 Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

   14. Cu privire la transmiterea  unor bunuri 

                Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

 15. Cu privire la transmiterea unor bunuri

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

   16. Cu privire la transmiterea  unor bunuri 

                Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

 17.  Cu privire la transmiterea unui bun

             Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

18.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

             Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

   19.  Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații  din bugetul  raional

             Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui   raionului

 20.  Cu privire la reconstrucția   clădirii Consiliului raional, cu edificarea unui nivel de tip

        mansardă și renovarea fațadei 

             Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

 21. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni și Județul Maramureș,

       România

            Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

 22.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe 

   23. Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de

          circumscripţie de nivelul doi

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

24. Cu privire la acordul privind transmiterea unor bunuri

           Raportor: Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

  25. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu  A.O. ”Centrul Cultural Vatra”                           

               Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

    26. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

27. Cu privire la acordul transmiterii în locațiune, prin licitație

            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

20.05.2019, ora 13.00, sala de ședințe,     Comisia menținerea ordinii publice și drept;

 

  20.05.2019, ora 14.00, sala de ședințe,      Comisia protecția mediului, agricultură,  industrie,

                                                                      construcție;

  20.05.2019, ora 15.00, sala de ședințe,     Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;

 

  21.05.2019, ora 14.00, sala de ședințe,     Comisia medicină și protecție socială;

 

21.05.2019, ora 15.00, sala de ședințe,

  Comisia economico-financiară.

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 800 KB
pdf, 846 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 602883   Total ieri: 501   Total azi: 166