Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 636   din 09  decembrie  2019                                                      

                                                                                        

                                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate domnule/doamnă consilier,

                                                           

      În conformitate cu prevederile art. 45 și art. 53 din Legea nr. 436/2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 230  din 09 decembrie  2019, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la data de 20 decembrie  2019, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

       1.  Cu  privire la executarea bugetului raional pe  9 luni ale anului  2019

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

      2.  Cu privire la privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2020 în prima

          lectură

               Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3.  Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților

           Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

      4.  Cu privire la privatizarea locuinței

       Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

      5.  Cu privire la privatizarea locuinței

       Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

      6.  Cu privire la privatizarea locuinței

       Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

      7.  Cu privire la privatizarea locuinței

       Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

      8.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/2 din 21    noiembrie  2019

                Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

      9.  Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

10.  Cu privire la aprobarea listei elevilor din instituțiile de învățămînt

         preuniversitar și extrașcolar din raion pentru acordarea bursei Consiliului

         raional pentru copii dotați, în anul de studii 2019-2020

               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

     11. Cu privire la aprobarea Listei studenţilor  din instituţiile de învăţămînt   superior,

             colegii,  absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt de tip  liceal din    raion, cărora li se

             acordă Bursa  specială a  Consiliului raional   pentru anul  de studii 2019-2020

                  Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt     

    12.  Cu privire la aprobarea Consiliului de coordonare,  selectare şi susţinere a

             elevilor dotaţi

                  Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

   13. Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2020

                   Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

  14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

  15. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

        Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe    

  16. Cu privire la redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare din bugetul    raional

              Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe  

  17.  Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști din bugetul raional

                Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe  

  18.  Cu privire la aprobarea Programului de  întreţinere a drumurilor publice  locale de

          interes raional din raionul Strășeni pe timp de iarnă,  în anul 2020

          Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici 

                             investiționale

  19.  Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția persoanelor aflate în  situații de

         dificultate

               Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și  

                                  protecție a familiei

  20. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional  Strășeni pentru

        anul 2020

               Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

  21. Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a   performanțelor

         profesionale ale funcționarilor publici de conducere

               Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  22. Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale

                 Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

  13.12.2019, ora 14.00, bir. 111   Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport

 

16.12.2019, ora 15.00, bir. 111

Comisia economie, agricultură, industrie și infrastructură

 

17.12.2019, ora 13.00, bir. 111

           Comisia  menținerea ordinii publice și drept

   

17.12.2019, ora 15.00, bir. 111

Comisia   buget și finanțe.

 

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 800 KB
pdf, 846 KB
pdf, 1003 KB
pdf, 46 KB
pdf, 21 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 701948   Total ieri: 544   Total azi: 337