Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 16 iulie 2015
Publicat: 14.07.2015   

                                                                                         PROIECT                                             

DECIZIE nr.    5/1

din   16   iulie     2015

 

 

Cu privire la alegerea

preşedintelui raionului Străşeni

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. k) , art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

 

1.Se alege în funcţia de preşedinte al raionului Străşeni  domnul  consilier   _________________________________________.

 

     Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                            

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea președintelui raionului Strășeni”

 

  În punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV 14 noiembrie 2003 se stipulează că Consiliul raional alege din rîndul consilierilor președintele raionului. Alegerea se face la decizia consiliului, prin votul majorității consilierilor aleși în condițiile Legii privind administrația publică locală.

Art. 43 alin. (1), lit. k) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, expres stipulează  că, ”consiliul raional  alege din rîndul consilierilor, în condițiile prezentei legi, președintele raionului”.

Art. 49 alin.(1) al aceleiași legi, prevede că ”consiliul raional alege  președintele raionului, la propunerea a cel puțin o treime din consilieri aleși, cu votul majorității consilierilor aleși”.

       Proiectul de decizie se propune în  conformitate cu prevederile legale                           și se prezintă  comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

                                                                                         PROIECT       

                                     

DECIZIE nr.    5/2

din   16   iulie     2015

 

 

Cu privire la alegerea

vicepreşedinților raionului Străşeni

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. l) , art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

 

     1.Se aleg în funcţia de vicepreşedinți ai raionului Străşeni  domnii     ___________________________________________________________.

 

  Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                            

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Strășeni”

 

Art. 43 alin. (1)  lit. l) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, expres stipulează  că consiliul raional  alege, la propunerea președintelui raionului, vicepreședinții  și îi eliberează din funcție, în condițiile prezentei legi.

Art. 49  alin.(2), (3),(4) al aceleiași legi, prevede că președintele raionului este asistat de vicepreședinți. Numărul de vicepreședinți se stabilește de consiliul raional , la propunerea președintelui raionului. Vicepreședinții raionului se aleg de consiliul raional,  la propunerea președintelui raionului, cu votul majorității consilierilor aleși. În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

    Punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV  din 14 noiembrie 2003 se stipulează ”Candidatura pentru funcția de vicepreședinte (vicepreședinți) al raionului se propune de președintele raionului, după consultarea fracțiunilor)”.

        Proiectul de decizie se propune în conformitate cu prevederile legale                            comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

 

 

 

 

 

 

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 14.07.2021   
Accesări: 467
Publicat: 24.05.2021   
Accesări: 428
Publicat: 30.04.2021   
Accesări: 270
Publicat: 18.03.2021   
Accesări: 240
Publicat: 18.02.2021   
Accesări: 414
Publicat: 20.01.2021   
Accesări: 526
Publicat: 07.12.2020   
Accesări: 417
Publicat: 04.11.2020   
Accesări: 494
Publicat: 02.10.2020   
Accesări: 427
Publicat: 26.08.2020   
Accesări: 362
Publicat: 24.07.2020   
Accesări: 1372
Publicat: 11.06.2020   
Accesări: 508
Publicat: 04.05.2020   
Accesări: 787
Publicat: 18.02.2020   
Accesări: 963
Publicat: 15.01.2020   
Accesări: 721
Publicat: 25.11.2019   
Accesări: 706
Publicat: 18.11.2019   
Accesări: 548
Publicat: 07.11.2019   
Accesări: 802
Publicat: 02.09.2019   
Accesări: 747
Publicat: 08.07.2019   
Accesări: 762

1 - 20 din 48

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1009102   Total ieri: 504   Total azi: 404