Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Aviz funcție publică vacantă
Publicat: 16.05.2014   

Aparatul preşedintelui raionului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: specialist principal (în problemele gospodăriei comunale şi reţelelor de drumuri publice) în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.

Scopul  general al funcţiei: Promovarea politicii regionale şi de stat în domeniul gospodăriei comunale şi reţelelor de drumuri publice.

Sarcinile de bază:

1. Participarea la elaborarea politicilor cu privire la planificarea resurselor în domeniul gospodăriei comunale şi reţelelor de drumuri publice.

2. Realizarea acţiunilor ce ţin de implementarea programelor anuale pentru dezvoltarea lucrărilor publice de interes local, după aprobarea acestora de către Consiliul raional .

3. Monitorizarea procesului investiţional, contribuirea la elaborarea programelor investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine în domeniul gospodăriei comunale şi drumurilor publice pe teritoriul raionului.

4. Acordarea asistenţei metodologice APL de nivelul I în domeniul gospodăriei comunale şi exploatării reţelelor de drumuri publice.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

·   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·   posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul   respectiv în limitele stabilite de lege; 

·   are capacitate deplină de exerciţiu; 

·   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

·   în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

·   nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 

Condiţii specifice -

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul construcțiilor;
  • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
  • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, de comunicare.

 

            Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

e) cazierul judiciar.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

  Dosarul la concurs poate fi depus în decurs de 20 de zile calendaristice din data publicării anunțului ( 4 iunie 2014, ora 17.00) , pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

 Persoana de contact: Malic Nina, tel. 0 237 22709, biroul 304.

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de   specialist principal în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului:

-         Constituţia Republicii Moldova;

-         Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-         Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-         Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-         Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 -    Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721-XIII din 2 februarie 1996, cu modificările și completările ulterioare.

 Alte Anunțuri

Publicat: 20.11.2020   
Publicat: 20.11.2020   
Publicat: 17.11.2020   
Publicat: 12.11.2020   
Publicat: 29.10.2020   
Publicat: 26.10.2020   
Publicat: 23.10.2020   
Publicat: 19.10.2020   
Publicat: 19.10.2020   
Publicat: 19.10.2020   
Publicat: 15.10.2020   
Publicat: 01.10.2020   
Publicat: 14.09.2020   
Publicat: 10.09.2020   
Publicat: 02.09.2020   
Publicat: 26.08.2020   
Publicat: 26.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   

1 - 20 din 323

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 889464   Total ieri: 491   Total azi: 184