Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul raional Strășeni se întrunește în ședință ordinară la data de 8 septembrie 2020
Publicat: 26.08.2020   

 

ANUNȚ

 

 

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția preşedintelui raionului nr. 67 din 26 august 2020, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară, pentru data de 8 septembrie 2020, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare,  etajul 1),  mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Cu privire la evidența copiilor și asigurarea școlarizării lor în anul de învățămînt 2020-2021

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

2. Cu  privire la executarea semianuală a bugetului raional pe anul 2020

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada septembrie 2020 - ianuarie 2021

          Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

4.  Cu privire la modificarea unor decizii ale  Consiliului raional

           Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

          Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

    Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

7. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020

    Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

8. Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Liceul Teoretic ”Ion Creangă” Micleușeni

   Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

9. Cu privire la reorganizarea Centrului de Odihnă și Agrement pentru Copii și  Tineret  ”Divertis”

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

10. Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale formate în urma achiziţionării de servicii, lucrărilor de construcţii, reconstrucţii din contul mijloacelor bugetului  raional

           Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

11. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui   raionului

12. Cu privire la transmiterea în comodat a bunului imobil

           Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului,  relații funciare și  cadastru

13. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni, Agenţia  MOLDSILVA, Rezervația naturală ”Codrii”, Consiliul comunal  Lozova 

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

14. Cu privire la transmiterea rețelelor de gaze la deservire tehnică către SRL ”Ungheni-gaz”,  filiala Nisporeni

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

15. Cu privire la scutirea de plata chiriei

      Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

16. Cu privire la examinarea cererii prealabile

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

17. Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante,  ce ţin de competenţa legală a Consiliului  raional de numire în funcţie

      Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului

18. Cu privire la eliberarea din funcție prin transfer

      Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului

19. Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional

Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

 20. Cu privire la lichidarea Casei Raionale de Cultură și crearea unei noi instituții fără statut de persoană juridică

Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului

21. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a   Aparatului președintelui raionului

Raportor: Tamaciuc Pavel, președinte al raionului

22. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției economie  și infrastructură

Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

23. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției  generale  învățămînt și cultură

           Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului

24. Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice  de   conducere vacantă

     Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic.

 

 

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 26.10.2020   
Publicat: 23.10.2020   
Publicat: 19.10.2020   
Publicat: 19.10.2020   
Publicat: 19.10.2020   
Publicat: 15.10.2020   
Publicat: 01.10.2020   
Publicat: 14.09.2020   
Publicat: 10.09.2020   
Publicat: 02.09.2020   
Publicat: 26.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 18.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 17.08.2020   
Publicat: 13.07.2020   
Publicat: 03.07.2020   

1 - 20 din 318

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 876306   Total ieri: 512   Total azi: 439