Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul raional Strășeni se întrunește în ședință ordinară la data de 26 mai 2020
Publicat: 15.05.2020   

 

 

A V I Z

 

Vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu  prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 45 din 15 mai 2020, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  pentru data de  26 mai  2020, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare,  etajul 1),  mun.  Străşeni, str. Ștefan cel  Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pe anul 2019 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2016-2020

          Raportori: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici

                           investiționale

                           Certan Iulia, șef al Direcției învățămînt

                           Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a

                           familiei

                           Schirliu Vera,  șef al Secției cultură, turism, tineret și sport 

2.  Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2019 

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3.  Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada  estivală  2020

          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

4. Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de  studii 2020-2021

           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

5. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus și serviciul civil în primăvara-vara anului 2020

         Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

6. Cu privire la instituirea Comisiei mixte de rechiziții

         Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

7.  Cu privire la privatizarea locuinţei

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

8.  Cu privire la privatizarea locuinţei

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

9. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

11. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

12.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

13. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

14. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

15. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

16. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă

           Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

17. Cu privire la instituirea și funcționarea Serviciului social ”Pachet alimentar”  persoanelor/familiilor defavorizate

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 mai 2013

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

19. Cu privire la transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării de servicii, lucrărilor de  construcții, reconstrucții din contul  mijloacelor bugetului raional

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

20. Cu privire la transmiterea unui bun

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

21. Cu privire la transmiterea unui bun în comodat

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

22. Cu privire la transmiterea unui bun

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

2 3. Cu privire la transmiterea unor bunuri

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

24. Cu privire la transmiterea unor bunuri

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-şef, Aparatul președintelui raionului

25. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Ceaglei Olga, director interimar al Instituției Medico-Sanitare  Publice Spitalul raional Strășeni

26. Cu privire la casarea bunurilor uzate

              Raportor:  Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

27. Cu privire la activitatea Taberei de odihnă pentru copii „Codru” şi a Centrului  de odihnă şi agrement pentru copii şi tineret „Divertis”

              Raportor:  Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

 28  Cu privire la  instituirea Complexului Sportiv Raional Strășeni, aprobarea Statutului, organigramei și a statelor de personal  

              Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 29. Cu privire la transmiterea în locațiune, prin licitație

              Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 30.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească  ”Organizația veteranilor din  raionul Strășeni”

              Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

31. Cu privire la demisie

             Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

32. Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului

             Raportor: Tamaciuc Pavel, președinte al raionului

33. Cu privire la informația despre obiectele în curs de construcție

             Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

34. Cu privire la scutirea de plata chiriei

             Raportor: Malic Ion,  șef al Serviciului juridic

35. Cu privire la coordonarea devizelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor  medicale fondate de  Consiliul raional

             Raportor: Malic Ion,  șef al Serviciului juridic

36. Cu privire la realizarea Programului raional de control al tuberculozei pentru anii 2017-2020

            Raportor: Ceaglei Olga, director interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul raional Strășeni

37. Cu privire la transmiterea documentației tehnice a proiectului ”Sporirea Eficienței Energetice a Liceului Teoretic ”Ion Vatamanu, mun. Strășeni”

             Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale.

 

 

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 12.07.2021   
Publicat: 17.06.2021   
Publicat: 17.06.2021   
27 iunie 2021 la Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis" Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2021   
Publicat: 08.06.2021   
Publicat: 08.06.2021   
Publicat: 28.05.2021   
Publicat: 26.05.2021   
Planul comunitar de dezvoltare a serviciilor sociale prin dialog public Strășeni (2021-2023) Citeşte mai mult...
Publicat: 11.05.2021   
Publicat: 07.05.2021   
Publicat: 16.04.2021   
Publicat: 06.04.2021   
consiliulraional@crstraseni.md Citeşte mai mult...
Publicat: 31.03.2021   
Publicat: 30.03.2021   
Publicat: 30.03.2021   
Publicat: 25.03.2021   
Publicat: 15.03.2021   
Publicat: 04.03.2021   
Publicat: 01.03.2021   
Publicat: 19.02.2021   
Recomandări privind prevenirea incendiilor în fondul locativ Citeşte mai mult...

1 - 20 din 350

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 973678   Total ieri: 418   Total azi: 180