Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților din raionul Strășeni
Publicat: 04.03.2019   

 

 

ANUNȚ

     Președintele raionului Strășeni, domnul Mihail POPA, vine cu un îndemn către primarii unităților administrativ-teritoriale de nivelul întîi, conducătorii întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, agenții economici și cetățeni, să nu rămînă indiferenți față de mediul nostru de trai, față de natură și față de sănătate și să participe activ la lucrările de salubrizare a teritoriului raionului Strășeni.

     În scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor de amenajare şi salubrizare a teritoriului raionului Strășeni, conform Dispoziției președintelui raionului Strășeni nr. 59 din 28 februarie 2019 „Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților” se stabilește organizarea și desfășurarea acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților din raionul Strășeni, în perioada 04 martie – 31 mai 2019 și, respectiv, a orei de salubrizare în teritoriul raionului în fiecare zi de vineri a lunii.

 

DISPOZIȚIE nr. 59

din 28 februarie 2019

                                                    

Cu privire la organizarea și desfășurarea acţiunilor

de salubrizare şi amenajare a localităţilor

 

În conformitate cu art. 54 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, art. 12 al Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, Decretul nr. 1809-III din 12 mai 2004 privind desfăşurarea Săptămînii apei curate „Apa - izvorul vieţii”, Hotărîrea Guvernului nr. 678 din 06 iunie 2008 ”Cu privire la desfăşurarea Concursului naţional „Cea mai modernă, mai salubră şi mai amenajată localitate””, în scopul organizării şi desfăşurării eficiente a acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor raionului, emit prezenta DISPOZIŢIE:

     1. Se stabileşte organizarea şi desfăşurarea acțiunilor de salubrizare şi amenajare a localităților, în perioada 04 martie – 31 mai 2019, conform Planului anexat.

     2. Se stabilește organizarea și desfășurarea orei de salubrizare în teritoriul raionului în fiecare zi de vineri a lunii.

     3. Se constituie Comisia raională pentru monitorizarea organizării și desfășurării acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților în următoarea componență:   

 

BUDU Nicolae                     - vicepreşedinte al raionului, preşedintele Comisiei

SÎRBU Nicolae                    - şef al Direcţiei economie, construcții și politici investiționale

SOLONARI Constantin       - specialist principal în cadrul Direcţiei economie,  construcții și politici investiționale, secretarul Comisiei                                                   

FODEA Vasile                    -  șef al Inspecţiei pentru Protecția Mediului Străşeni

STAMATI Vsevolod             -  şef al Direcţiei Raionale pentru Siguranţa Alimentelor

COTELEA Diana               -  şef al Secţiei securitate publică a Inspectoratului de Poliţie Străşeni

Primarul unității administrativ-teritoriale respective.

     4. Se pune în sarcina Comisiei raionale:

- să asigure monitorizarea continuă a executării acţiunilor de salubrizare şi

amenajare a teritoriului;              

- să recepţioneze informaţii operative de la autorităţile administraţiei

publice locale de nivelul întîi, conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu privind implementarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor;

    - să colaboreze cu instituţiile mass - media în scopul informării publicului despre acţiunile preconizate şi realizarea acestora de către autorităţile administraţiei publice locale, instituţii, agenţi economici, cetăţeni.

     5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi:

- să elaboreze planuri proprii privind organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor;

- să participe la Concursul naţional ”Cea mai modernă, mai salubră şi mai  amenajată localitate” şi la acţiunea concurs ”Rîu curat de la sat la  sat”;

- în comun cu instituţiile, organizaţiile, întreprinderile din teritoriu să stabilească ora salubrizării şi repartizarea suprafeţelor terenurilor (drumuri, rîpi, pîrae, rîuri) de care aceştia vor fi responsabili de curăţirea şi menţinerea în ordine pe tot parcursul anului;

- să informeze şi să implice populaţia în realizarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor;

- să monitorizeze activitatea serviciilor comunale din teritoriu în vederea  organizării şi participării acestora la acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor;

- să prezinte Direcţiei economie, construcții și politici investiționale, pînă la 31 mai 2019, informaţii despre executarea acţiunilor preconizate privind salubrizarea şi amenajarea localităţilor din teritoriului administrat.

     6. Controlul asupra executării prevederilor prezentei dispoziții se pune în sarcina președintelui raionului (M. Popa). 

  

Președinte al raionului,  Mihail  POPA       

                                                                                                                               Anexă

                                                                                           la Dispoziţia preşedintelui raionului Străşeni

                                                                                           nr. 59 din 28 februarie 2019

 

Planul

 privind organizarea şi desfăşurarea acțiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor,

 în perioada 04 martie - 31 mai 2019

 

 

Nr. d/o

Măsuri și activități

Responsabili de realizare

Termeni de realizare

 

1.

Lansarea mesajelor cu privire la salubrizarea localităților în mass-media

Formarea comisiei raionale şi comisiilor locale, elaborarea planurilor locale de salubrizare şi amenajare a localităţilor

Direcția economie, construcții și politici investiționale

Primăriile

Inspecția pentru Protecția Mediului Strășeni

 

Pînă la 15  martie, 2019

2.

Repartizarea teritoriilor și întărirea acestora după instituții, agenți economici și cetățeni cu stabilirea sarcinilor de întreținere în ordinea cuvenită a acestora

Primăriile

Instituţiile

Agenții economici

Pînă la 20 martie, 2019

3.

Organizarea desfășurării Campaniei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților, împrejurimilor și pasajelor din preajma drumurilor, traseelor naționale și a căilor ferate, zonelor de protecție a resurselor acvatice

 

Autoritățile administrației publice locale de nivelul al doilea

Autoritățile administrației publice locale de nivelul  întîi

Inspectoratul de Poliție Strășeni

Centrul de Sănătate Publică Chișinău

SA Drumuri Strășeni Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Strășeni

Agenții economici

04 martie – 31 mai 2019

4.

Lichidarea tuturor gunoiștilor neautorizate, recultivarea terenurilor eliberate de deșeuri, plantarea arborilor și arbuștilor pe terenurile salubrizate

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

SA Drumuri Strășeni

Agenții economici

04 martie – 31 mai 2019

5.

Amenajarea depozitelor (gunoiștilor) urbane și rurale existente conform cerințelor sanitare și ecologice

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

Agenții economici

În perioada Campaniei

6.

Desfășurarea Acțiunilor „Rîu curat de la sat la sat” (04 martie - 31 mai 2019) și Săptămînii apelor curate “Apa – izvorul vieții” (prima săptămână a lunii iunie), amenajarea fîntînilor și izvoarelor, a rîurilor mici și altor surse de apă potabilă din localități

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

Inspectoratul de Poliție Strășeni

Centrul de Sănătate Publică Chișinău

SA Drumuri Strășeni

Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă a raionului Strășeni

Agenții economici

În perioada Campaniei cu prelungire pe parcursul primei decade a lunii iunie pentru acțiunea „Apa – izvorul vieții” cu raportare separată pentru aceasta

7.

Salubrizarea și amenajarea cimitirelor

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

Cetățenii

Pînă la 26 aprilie 2019

8.

Stabilirea Zilelor sanitare în localități, inclusiv asigurarea colectivelor de muncă și a cetățenilor cu transport pentru evacuarea deșeurilor și gunoiului de grajd în locurile stabilite

Organizarea colectării separate a deșeurilor reciclabile (sticlă, plastic, maculatură și carton, fier uzat, peliculă) și transmiterea acestora firmelor autorizate

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

Agenții economici.

 

În perioada Campaniei

9.

Desfășurarea lucrărilor de curățare și amenajare a terenurilor spațiilor verzi, de regenerare a fondului forestier și altor terenuri împădurite, de plantare de primăvară a arborilor și arbuștilor

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi cu serviciile specializate

Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni

Organizațiile

non-guvernamentale

Martie – mai 2019

10.

Amenajarea locurilor de distrugere a cadavrelor de animale

(gropile Beckari)

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

Direcţia Raională pentru Siguranţa Alimentelor

Martie – mai 2019

11.

Reflectarea activităților întreprinse în mass-media locală

Desfășurarea orelor ecologice în instituțiile de învățămînt

Inspecțiile pentru Protecția Mediului Strășeni

Direcția învățămînt

Conducătorii instituțiilor de învățămînt

Pe parcursul Campaniei

 

12.

Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară de salubrizare a teritoriului la nivel de localitate și prezentarea informației către Comisia raională

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

Pînă la 01 iunie 2019

 

 

 

Totalizarea rezultatelor Campaniei de primăvară de salubrizare   la nivel de raion și prezentarea informației către Inspecția pentru Protecția Mediului Strășeni

Comisia raională

Direcția economie, construcții și politici investiționale

 

Pînă la 02 iunie 2019

 

13.

Totalizarea rezultatelor desfășurării Săptămânii apelor  „Apa – izvorul vieții” și prezentarea informației către Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi

Inspecția pentru Protecția Mediului Strășeni

Pînă la 15 iunie 2019

 

 

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 03.07.2020   
Publicat: 22.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 16.06.2020   
Publicat: 12.06.2020   
Publicat: 12.06.2020   
Publicat: 11.06.2020   
Publicat: 10.06.2020   
Publicat: 01.06.2020   
Publicat: 15.05.2020   
Publicat: 09.04.2020   
Publicat: 17.03.2020   
Publicat: 10.03.2020   
Publicat: 10.03.2020   
Publicat: 06.03.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 17.02.2020   

1 - 20 din 298

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 805514   Total ieri: 523   Total azi: 200