Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul raional Strășeni se întrunește în ședință ordinară la data de 23 noiembrie 2018
Publicat: 08.11.2018   

 

     În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3),  art. 53 alin. (1) lit. f) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul raional Străşeni  la  23 noiembrie  2018, ora  10.00, în incinta Consiliului raional (sala de şedinţe, et. 1), str. Mihai Eminescu, 28, municipiul Strășeni, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la executarea Bugetului raional pe 9 luni ale anului  2018

           Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  2. Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2019, în prima lectură

           Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  3. Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece              2018-2019

           Raportori: Budu Nicolae, vicepreședinte al raionului

                            Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

 4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul III, 2018 

         Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

 5. Cu privire la aprobarea Listei elevilor  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi extraşcolar cărora li se             acordă Bursa Consiliului raional pentru anul de studii  2018-2019

           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

  6. Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților

            Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar teritorial Strășeni

  7. Cu privire la acordul transmiterii în locațiune, prin licitație

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  8. Cu privire la acordul transmiterii în locațiune, prin licitație

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  9. Cu privire la privatizarea locuinței

             Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  10. Cu privire la privatizarea locuinței

             Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  11. Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2019

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  12.  Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/24  din 17 august 2018

              Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

  13.   Cu privire la numirea în funcție

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

  14.   Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

   15.   Cu privire la numirea în funcție

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

   16.  Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

    17.   Cu privire la numirea în funcție

                 Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

   18.  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  procesului de evaluare anuală a performanţelor profesionale             ale funcţionarilor publici de conducere

                Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

   19.  Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale

               Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

   20.  Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor  Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi

               Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

   21. Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din

         raionul Strășeni pe timp de iarnă, în anul 2019

              Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

  22. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru anul 2019

             Raportor: Rusu Nina, secretar al  Consiliului raional

  23. Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei finanțe

  24. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor                  funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Strășeni

              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe

  25.  Cu privire  la  alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

              Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  26. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de educație incluzivă

              Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  27.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe

  28. Cu privire la redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  29. Cu privire  la modificarea unor  decizii ale Consiliului raional

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  30.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

              Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  31.  Cu privire la transmiterea unui bun

              Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

  32.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

              Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef  al Aparatului președintelui raionului

  33.  Cu privire la transmiterea unui bun

              Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef  al Aparatului președintelui raionului

  34.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

              Raportor: Cobileaschi Carolina, specialist principal al Direcției asistență socială și protecție a familiei

 35.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

             Raportor: Cobileaschi Carolina, specialist principal al Direcției asistență socială și protecție a familiei

 36.  Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat

              Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru

 Alte Anunțuri

Publicat: 15.05.2020   
Publicat: 09.04.2020   
Publicat: 17.03.2020   
Publicat: 10.03.2020   
Publicat: 10.03.2020   
Publicat: 06.03.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 17.02.2020   
Publicat: 11.02.2020   
Publicat: 10.02.2020   
Publicat: 06.02.2020   
Sesiunea tematică la tema “Sprijin în procesul de reformare a administrației publice” Citeşte mai mult...
Publicat: 04.02.2020   
Publicat: 04.02.2020   
Publicat: 28.01.2020   
Publicat: 22.01.2020   
Publicat: 17.01.2020   
Publicat: 19.12.2019   
Publicat: 11.12.2019   
12 decembrie 2019 Citeşte mai mult...

1 - 20 din 288

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 791935   Total ieri: 224   Total azi: 56