Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul raional Strășeni se întrunește în ședință ordinară la data de 17 august 2018
Publicat: 02.08.2018   

 

      În conformitate cu prevederile art. 45 și art. 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 98  din 02 august  2018, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 17  august  2018, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu  privire la executarea bugetului raional pe semestrul întîi 2018

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de   studii 2018-2019

         Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

3. Cu privire la implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017-

    2020 și Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020

          Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

4. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a țării

    cu produse sangvine pentru anii 2017-2021

          Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

5. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în   trimestrul II, 2018 

         Raportor:  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

6. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada

     septembrie  2018 - ianuarie 2019  și a rezerviștilor în caz de mobilizare

         Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

 7. Cu privire la aprobarea Listei studenților din instituțiile de învățămînt superior, colegii

     absolvenți ai instituțiilor de învățămînt de tip liceal din raion, cărora li se acordă Bursa

     specială a Consiliului raional pentru anul de studii 2018-2019

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

8. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația

      Obștească ”Concordia. Proiecte sociale”

9. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei       

10. Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar familiilor/persoanelor

      defavorizate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestui serviciu

          Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

11. Cu privire la privatizarea locuinței

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

12. Cu privire la modificarea unor Decizii ale Consiliului raional

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

13. Cu privire la defrișarea arborilor

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

14. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului raional nr. 2/26  din 30 mai 2012

            Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru din cadrul 

            Direcției economie, construcții și politici investiționale

15. Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2018

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

16. Cu privire la modificarea unor decizii ale  Consiliului raional .

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

18. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

19. Cu privire la modificarea Bugetului raional pe anul 2018

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

20. Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin

      achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

21  Cu privire la starea tehnică a clădirii Școlii sportive

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

22. Cu privire la aprobarea Regulamentului de  organizare și funcționare a Gărzii populare

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

23. Cu privire la demisie

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

24  Cu privire la numirea în funcție

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

25. Cu privire la modificarea  unor anexe la Decizia Consiliului raional 2/33 din 26 mai 2017

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

26. Cu privire la completarea  Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 3/8 din 25 august 2017

            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției  economie,  construcții și politici investiționale

27. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

28. Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

 

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 17.02.2020   
Publicat: 11.02.2020   
Publicat: 10.02.2020   
Publicat: 06.02.2020   
Sesiunea tematică la tema “Sprijin în procesul de reformare a administrației publice” Citeşte mai mult...
Publicat: 04.02.2020   
Publicat: 04.02.2020   
Publicat: 28.01.2020   
Publicat: 22.01.2020   
Publicat: 17.01.2020   
Publicat: 19.12.2019   
Publicat: 11.12.2019   
12 decembrie 2019 Citeşte mai mult...
Publicat: 09.12.2019   
Publicat: 29.11.2019   
Publicat: 29.11.2019   
Publicat: 29.11.2019   
Publicat: 18.11.2019   
Publicat: 07.11.2019   
Publicat: 21.10.2019   
Publicat: 18.09.2019   
Publicat: 16.09.2019   

1 - 20 din 279

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 737345   Total ieri: 679   Total azi: 352